Llengua catalana (catalán)

Construïm és un projecte global que situa els alumnes al centre mateix del procés d'aprenentatge, fent atenció als diferents ritmes i situacions.